Titelles de mà, d'embut o de fils que prenen vida.