Paraigües per parar la pluja o per decorar racons de l'habitació. Per grans i per petits.