La nostra debilitat són les Baldufes, aquest objecte tan anecdòtic, ens toca alguna cosa que ens remou per dins. Perquè són boniques, perquè ens desperten preguntes molt serioses (a nivell científic), i perquè el cercle és aquella figura màgica. Totes les danses del món passen en algun moment pel cercle, aquesta unió de la comunitat en un sol punt. No serà la nostra revolució sense ball, doncs... que soni la música!