Siluetes en negre que ressalten amb el fons de parets blanques.