Capses de fusta, de metall, joiers, petites per dentetes i de més grosses. Guardioles, cosidors... i maletes!