Àlbums de fotografies per omplir, quaderns de viatge, llibretes per fer llistes, o dietaris. Papers i paperets, sobres.