Matrioskes, ciclistes, cartells de fusta amb imatges de Botero... Figures per decorar amb un cert aire que s'apropa a l'Art.