Les baldufes de sempre, de fusta de faig, de fusta de boix (molt dura perquè no s'esberli), o amb el fil que no s'escapi: les automàtiques.