Material relacionat amb el llenguatge: des d'aprendre a fer el traç a material per escriure amb braile o per logopedes. I jocs de taula per practicar altres idiomes.