Objectes quotidians que ens serveixen en el dia a dia, portables. Des de fundes d'ulleres a clauers, moneders i bosses. Per traginar amunt i avall-