Ninots articulats, animals que baixen rampes, o que baixen una escala. Tots de fusta.