Per decorar, objectes per suspendre del sostre. De fusta, o lleuges com el paper, o que sonen fent dringar el metall.