Baldufes per entendre les lleis de la gravetat, la inèrcia, el punt d'equilibri, la massa ponderada o els efectes òptics. Com funcionen?