Instruments de percussió de diferents tradicions i materials.