Jocs per un sol jugador. Sovint, el que s'ho mira, ja sap la solució, i quan el té a les mans, l'enigma reapareix.