Personatges fets de llautó, que funcionen a corda, sense piles.