Instruments de tecles: pianos, kalimbes, xil·lòfons i metal·lòfons, tubs de so.