Peces per col·locar en un espai concret, per desenvolupar la motricitat fina i la coordinació mà-ull.