Puzzles d'encaixos de fusta, de peces geomètriques i clàssics.