Titelles que no tenen peces que es puguin desprendre, on l'expressió i els elements definitoris són cosits. Aptes per menors de 3 anys.